Archive for the Biznes w Polsce Category

Czy urzędy pracy będą likwidowane

Ostatnio rozgorzała dyskusja na temat, czy funkcjonujące w obecnym kształcie w naszym kraju urzędy pracy zdają egzamin, czy dobrze gospodarują otrzymywanymi na walkę z bezrobociem środkami finansowymi, czy nie maja zbyt nadmiernej administracji. Okazało się bowiem, jak podały ostatnie statystyki, że tylko około 10 procent osób zatrudnianych w danym czasie otrzymało prace za pośrednictwem urzędów pracy, co faktycznie pozwala na zadawanie pytań o uzasadnienia dla zatrudniania w urzędach pracy całej rzeszy osób. Kolejna kwestia to wydawanie pieniędzy przez urzędy na programy zwalczające bezrobocie – są one, jak się okazuje, wydawane bez większego zastanowienia nad sensownością takich rozwiązań, bowiem okazuje się, że tylko kilka procent osób, które korzystały z różnego rodzaju kursów i szkoleń organizowanych przez urzędy pracy, faktycznie znalazło zatrudnienia, zaś cała reszta nadal pozostaje bez jakiegolwiek zajęcia, a więc pieniądze zostały jakby wyrzucone w błoto. Powstała koncepcja, aby urzędy sprywatyzować w dużej mierze, obecnie wprowadzono w tej kwestii program pilotażowy.

Witam! Jestem Kaska i interesuję się finansami i biznesem, prowadzę bloga w formie odskoczni. Na co odzień jestem mamą 2 synków na urlopie wychowawczym. W nie długim czasie wracam do pracy w biurze rachunkowym, dlatego będę na bieżąco aktualizować bloga i zasypywać Was nowymi informacjami.

Skuteczne i opłacalne inwestycje

Jest rzeczą absolutnie oczywistą, że posiadając duże pieniądze powinniśmy zrobić wszystko, by nie leżały one bezczynnie na koncie, niczym w przysłowiowej skarpecie, a sprawić, aby zarabiały one na siebie i nieustannie pomnażały swoją wysokość. Na szczęście w dzisiejszych czasach każdy, kto myśli podobnie ma do wyboru naprawdę szeroką gamę sposobów na inwestycje. Niektóre z nich potrafią przynieść naprawdę wysokie zyski, jednak charakteryzują się przy tym dość dużym stopniem ryzyka, inne zaś zapewniają nam niemal stuprocentowe bezpieczeństwo zainwestowanych środków, jednak nie dają nam możliwości osiągnięcia tak wysokich, jak pozostałe, zysków. Wśród pierwszych sposobów wymienić należy na pewno grę na giełdzie, inwestowanie w waluty na rynkach takich jak między innymi FOREX, jeśli zaś chodzi o drugą grupę na pewno największą popularnością – i to nie bez powodu – cieszą się rozmaite lokaty, w przypadku których jedynym co musi zrobić inwestor jest wpłacenie swoich pieniędzy na specjalny rachunek.

Jak działa giełda?

Giełda działa w oparciu o prawa ekonomii. To czy dane walory znajdą swoich nabywców zależy od ich ceny, ilości i możliwości uzyskania wymiernych korzyści w przyszłości. Do transakcji dochodzi tylko wtedy, gdy oferty kupujących i sprzedających dopasują się do siebie. Przedmiotem transakcji na giełdach papierów wartościowych są akcje przedsiębiorstw notowanych na tym rynku kapitałowym. To czy dana firma będzie mogła zadebiutować na parkiecie zależy od wielu czynników na przykład od jej stabilności czy kondycji finansowej. Wejście na giełdę jest wielką szansą dla przedsiębiorstwa, poprawia jego wizerunek i informuje inwestorów, że firma dobrze prosperuje. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, wszystkie zlecenia kupna i sprzedaży mają charakter wirtualny. Pieniądze ulokowane są rachunkach inwestycyjnych graczy giełdowych i w momencie, gdy dojdzie do transakcji, przesyłane są drogą elektroniczną w przeciągu krótkiego okresu czasu. Każda giełda ma własny statut i regulamin, w którym zapisane są prawa i obowiązki inwestorów.

Ekonomia społeczna

Jednym z działów ekonomii jako nauki jest ekonomia społeczna, która jak sama nazwa wskazuje zajmuje się zaspokajaniem potrzeb jednostki przez podmioty gospodarcze. Celem podmiotów ekonomii społecznej oprócz maksymalizacji zysków staje się także misja społeczna. Do podmiotów tych możemy zaliczyć liczne instytucje finansowe takie jak na przykład banki spółdzielcze, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, kasy zapomogowo pożyczkowe czy ubezpieczenia wzajemne. Działają one w wielu sektorach gospodarki, a szczególnie w sektorze finansowym, ubezpieczeniowym, mieszkaniowym lub usługowym. Działając, podmioty ekonomii społecznej opierają się kilku założeniach. Przede wszystkim chcą zaspokoić rosnące potrzeby jednostki. Poza tym funkcjonują na zasadzie dobrowolnego członkostwa, zaś wypracowany w trakcie działalności zysk przeznaczają na dalszy rozwój, lub na pomoc dla swoich członków. Ekonomia społeczna towarzyszy nam w codziennym życiu i jest stale obecna przy podejmowaniu decyzji o charakterze ekonomicznym.

Dobrze prosperująca firma

Każdy z nas doskonale wie o tym, że człowiek w swoim życiu może robić to, na co tylko będzie miał ochotę. Jednakże, czasami człowiek powinien zdecydować się przede wszystkim na to, aby odpowiednio zaplanować swoje działanie, gdyż to może wyjść mu na korzyść. Przykładem takiej sytuacji może okazać się założenie swojej firmy i jej późniejsze prowadzenie. W jaki zatem sposób powinniśmy postępować, aby nasza firma przynosiła nam w późniejszym czasie jak największe zyski? Przede wszystkim powinniśmy dobrze znać się na tym, co robimy. Dzięki temu będziemy wiedzieli to, w co powinniśmy inwestować. Tylko taka firma, która jest zarządzana przez człowieka posiadającego odpowiednią wiedzę może odnieść sukces. Niestety, jeżeli takiej wiedzy nie będziemy posiadali to powinniśmy liczyć się przede wszystkim z tym, że nasza firma będzie generowała same straty, a co za tym idzie, nie zarobimy na niej. Tak więc, naprawdę warto zdecydować się na założenie firmy dopiero wtedy, gdy będziemy się na czymś odpowiednio znali.