Archive for the Biznes Category

Doceń znaczenie promocji

Chcesz pozyskać nowych klientów dla swojej firmy handlowej? Nie lekcjeważ więc znaczenia promocji! W tym przypadku zasada jest prosta – obserwuj tych, którzy sprzedają najwięcej. A kto może poszczycić się większymi obrotami, niż sieci handlowe? Raz na jakiś czas, każda licząca się marka handlowa wprowadza do swojej oferty produkt, na którym zarabia bardzo dużo, mimo że narzucona marża jest minimalna. Na jakiej zasadzie to funkcjonuje? To niezwykle proste: po pierwsze ma tu zastosowanie zasada "ilość, nie marża" – w rezultacie sprzedawca i tak wyjdzie na tym całkiem korzystnie, a po drugie tani produkt ściągnie do ciebie wielu klientów. Jest bardzo duża szansa, że większość z nich kupi znacznie więcej artykułów. Promowany produkt ma być przedewszystkim "zanentą" i to jest jego podstawowa funkcja. Jeżeli oczekiwania klientów zostaną spełnione, zyskasz grono nowych stałych odbiorców. Warto więc czasami nie zarobić, żeby w rezultacie zarobić znacznie więcej. Paradoks? Może i tak, ale to działa.

Witam! Jestem Kaska i interesuję się finansami i biznesem, prowadzę bloga w formie odskoczni. Na co odzień jestem mamą 2 synków na urlopie wychowawczym. W nie długim czasie wracam do pracy w biurze rachunkowym, dlatego będę na bieżąco aktualizować bloga i zasypywać Was nowymi informacjami.

Czym jest franczyza?

Chcesz być sam dla siebie szefem, ale nie masz pewności czy samodzielnie dasz rade odnieść sukces? Nie musisz się tym martwić. Idealnym rozwiązaniem twojego dylematu może być franchising. Co oznacza to pojęcie? Franchising, funkcjonujący też jako franczyza, to system handlowy opierający się na ścisłej współpracy dwóch, całkowicie oddzielnych, podmiotów gospodarczych: franczyzodawcy i franczyzobiorcy. Polega to na tym, że przystępując do sieci franczyzingowej, przyjmujesz ich logo i cały system know-how. Masz zatem do swojej dyspozycji wieloletnie doświadczenie ekspertów z dziedziny handlu, promocji i marketingu, oraz rozpoznawalną markę. Korzyści wynikające z tego systemu są więc ogromne. A co zyskuje franczyzodawca? Przystąpienie do sieci wiąże się z wniesieniem opłaty franczyzingowej. Dodatkowo, każdego miesiąca, franczyzodawca będzie pobierał określoną w umowie prowizję od naszych zysków. Czy zatem taki system jest opłacalny? Jego rosnąca popularność dobitnie świadczy, że jest to dobre rozwiązanie.

Witam! Jestem Kaska i interesuję się finansami i biznesem, prowadzę bloga w formie odskoczni. Na co odzień jestem mamą 2 synków na urlopie wychowawczym. W nie długim czasie wracam do pracy w biurze rachunkowym, dlatego będę na bieżąco aktualizować bloga i zasypywać Was nowymi informacjami.

Czym jest koncesja?

W dobie gospodarki wolnorynkowej, każdy podmiot gospodarczy może sprzedawać wszelkie artykuły dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa. Jednak sprzedaż niektórych z nich może wymagać specjalnego pozwolenia, czyli koncesji. Co to oznacza? Koncesja jest aktem administracyjnym, wydawanym przez odpowiedni organ, który upoważnia koncesjonariusza do prowadzenia ściśle określonej działalności gospodarczej. Koncesja jest wymagana zwłaszcza w przypadku artykułów, których działanie jest niebezpieczne, lub może prowadzić do uzależnienia. Przykładem może być tu sprzedaż alkoholu – bez pozwolenia, nie można prowadzić tego rodzaju działalności. Z uzyskaniem koncesji wiąże się konieczność uiszczania okresowych opłat. Warto jest to robić, ponieważ sprzedaż artykułów wymagających koncesji, bez jej posiadania, skutkuje nałożeniem bardzo dotkliwych kar finansowych i ewentualną decyzją odmowną na przyszłe wnioski o jej wydanie. Nie należy mylić koncesji z zezwoleniem, to dwa różne akty administracyjne. W przypadku zezwolenia nie występuje element uznaniowości.

Witam! Jestem Kaska i interesuję się finansami i biznesem, prowadzę bloga w formie odskoczni. Na co odzień jestem mamą 2 synków na urlopie wychowawczym. W nie długim czasie wracam do pracy w biurze rachunkowym, dlatego będę na bieżąco aktualizować bloga i zasypywać Was nowymi informacjami.

Czym jest popyt?

W żargonie biznesowym bardzo często występuje sformułowanie "popyt". Co ono dokładnie oznacza? Jako popyt określa się relację pomiędzy ceną określonego towaru lub usługi, a ilością jaką odbiorcy są w stanie nabyć, przy założeniu stałości pozostałych elementów rynku. Wielkością popytu jest więc ilość danego dobra, jaką odbiorcy chcą nabyć po określonej cenie. Prawo popytu mówi, że jego spadek następuje przy podwyższeniu cen, natomiast malejącym cenom towarzyszy wzrost popytu. Popyt powinien być rozpatrywany od dwóch stron: mikroekonomicznej i makroekonomicznej. W pierwszym przypadku następuje podział na popyt indywidualny – dotyczący określonego podmiotu gospodarczego i popyt rynkowy – dotyczący sumy wszystkich podmiotów gospodarczych działających w określonej branży. W ujęciu makroekonomicznym, mówimy o popycie globalnym, który określa zapotrzebowanie na wszystkie dobra. Rozróżniamy również popyt efektywny, który ma odzwierciedlenie w posiadanych środkach i popyt potencjalny – nie poparty posiadanymi środkami, a wyrażający jedynie pragnienie nabycia określonego dobra.

Witam! Jestem Kaska i interesuję się finansami i biznesem, prowadzę bloga w formie odskoczni. Na co odzień jestem mamą 2 synków na urlopie wychowawczym. W nie długim czasie wracam do pracy w biurze rachunkowym, dlatego będę na bieżąco aktualizować bloga i zasypywać Was nowymi informacjami.

Czym jest podaż?

Zazwyczaj kiedy pojawia się temat popytu, pada też słowo podaż. Co ono oznacza? Jako podaż określa się ilość dóbr oferowanych na rynku po określonej cenie. Prawo podaży mówi, że jej wzrost jest efektem wzrostu cen, natomiast kiedy spadają ceny, spada również podaż. Na jej wielkość wpływa bardzo wiele czynników, takich jak: cena danego dobra, czyli ile pieniędzy producent otrzymuje za sprzedaż jednostkową, cena czynników produkcji (np. cena surowców, energii elektrycznej, maszyn czy koszt wynagrodzeń), technologia, ceny substytutów, występowanie rynkowej konkurencji, cele przedsiębiorstwa, dostępne rezerwy itp. Do wyrażania podaży używana jest krzywa podaży. Przedstawia ona, w obrazowy sposób, ilość jednostek danego dobra, którą producenci są skłonni wyprodukować po określonej cenie. Na osi pionowej określa się cenę produktu, natomiast oś pozioma wyznacza liczbę jego jednostek. Zestawienie krzywej podaży z krzywą popytu świetnie obrazuje dynamikę produktu przy uwzględnieniu zmiany jego ceny.

Witam! Jestem Kaska i interesuję się finansami i biznesem, prowadzę bloga w formie odskoczni. Na co odzień jestem mamą 2 synków na urlopie wychowawczym. W nie długim czasie wracam do pracy w biurze rachunkowym, dlatego będę na bieżąco aktualizować bloga i zasypywać Was nowymi informacjami.

Znaczenie fozwoju przedsiębiorstwa

Warunkiem wieloletniego funkcjonowania na trudnym i często bezwzględnym rynku, jest rozwój. Każda firma, która utknęła w martwym punkcie, zamiast iść do przodu, zniknęła ze spisu ewidencji działalności gospodarczej tak samo szybko, jak się w nim pojawiła. Rozwój firmy jest istotny z wielu względów. Pozwala na zwiększenie mocy produkcyjnych, co z kolei będzie miało odzwierciedlenie w osiąganych przez firmę dochodach. Otwiera także drzwi do nowych segmentów, w których dotąd nie gościliśmy. Niejednokrotnie jest on podyktowany postępem technologicznym. Weźmy za przykład producentów łożysk: rozwijające się sektory produkcyjne dają początek wytwarzaniu nowego typu maszyn i urządzeń, do których potrzebne będą komponenty i części zamienne. Jeżeli taka firma nie dostosuje się do wymogów rynku i nie rozszerzy swojej oferty, grozi jej bankructwo, na czym skorzysta jej konkurencja. W takiej sytuacji niezbędny jest rozwój każdego elementu przedsiębiorstwa: od hali produkcyjnej, przez park maszynowy, aż po zasoby ludzkie.

Witam! Jestem Kaska i interesuję się finansami i biznesem, prowadzę bloga w formie odskoczni. Na co odzień jestem mamą 2 synków na urlopie wychowawczym. W nie długim czasie wracam do pracy w biurze rachunkowym, dlatego będę na bieżąco aktualizować bloga i zasypywać Was nowymi informacjami.

Kiedy korzystać z usług windykacji?

Każdy przedsiębiorca doskonale zdaje sobie sprawę, jak ważne są regularne wpływy pieniężne za sprzedane towary lub usługi. Niestety, często dochodzi do sytuacji, w których nawet ponaglenie nierzetelnego klienta nie przynosi rezultatu. Sytuacja taka może być nietylko niekomfortowa, ale może również zachwiać stabilnością finansową naszej firmy. Wystarczy sobie wyobrazić sytuację, w której60 procent odbiorców, przez okres miesiąca nie reguluje zobowiązań. Może to postawić na szali nasze być albo nie być. Jak się przed tym uchronić? Tutaj niestety nie istnieje proste rozwiązanie, natomiast w bardzo prosty sposób możemy zwiększyć szybkość odzyskiwania naszych pieniędzy od klientów zaległościowych. Wystarczy nawiązać współpracę z jedną z firm windykacyjnych. Ich skuteczność jest z reguły bardzo wysoka, a dla nas dużo bardziej korzystnie będzie zapłacić za usługi takiej firmy, niż czekać na tyle długo aby mieć podstawy do wstąpienia na drogę sądową. Może i jest to ostateczne rozwiązanie, ale jeżeli chodzi o przetrwanie na niełatwym rynku, sentymenty powinny być odstawione na bok.

Witam! Jestem Kaska i interesuję się finansami i biznesem, prowadzę bloga w formie odskoczni. Na co odzień jestem mamą 2 synków na urlopie wychowawczym. W nie długim czasie wracam do pracy w biurze rachunkowym, dlatego będę na bieżąco aktualizować bloga i zasypywać Was nowymi informacjami.

Inwentaryzacja- co to takiego?

Każdy z nas niejednokrotnie słyszał o inwentaryzacji. Czym ona jest i w jakim celu się ją wykonuje? Inwentaryzacja jest ogółem czynności rachunkowych, zmierzających do przeprowadzenia szczegółowego spisu z natury wszystkich składników majątkowych przedsiębiorstwa. Wykonywana jest zawsze na określony dzień. Polega to na ustaleniu różnic pomiędzy faktycznym występującym stanem składników rzeczowych i pieniężnych, a tym, który wynika z ewidencji księgowej. Niezbędne jest wyjaśnienie przyczyn ich wystąpienia. Mogą one wynikać z procesów naturalnych, takich jak wysychanie (dotyczy to wszystkich produktów, których miarą jest jednostka wagi), z błędów księgowych, z pomyłek przy wydawaniu towaru czy też z działań niepożądanych, takich jak kradzieże czy zniszczenia. Inwentaryzacja pozwala na ustalenie faktycznego stanu aktywów i pasywów. Czynność ta obejmuje: spis z natury, uzgodnienie sald z kontrahentami, weryfikację stanu ewidencyjnego. Inwentaryzację orzeprowadza się ręcznie, lub z pomocą soecjalnych systemów informatycznych.

Witam! Jestem Kaska i interesuję się finansami i biznesem, prowadzę bloga w formie odskoczni. Na co odzień jestem mamą 2 synków na urlopie wychowawczym. W nie długim czasie wracam do pracy w biurze rachunkowym, dlatego będę na bieżąco aktualizować bloga i zasypywać Was nowymi informacjami.

Social media- przyszłość marketingu?

W ciągu ostatnich kilku lat, media społecznościowe (social media) awansowały do rangi poważnego narzędzia biznesowego. Co zadecydowało o tak dużym zainteresowaniu przedsiębiorców właśnie tymi kanałami komunikacji? Dziś każda szanująca się firma zaznacza swoją obecność w social mediach. Mało tego – rzadko się zdarza, żeby ktoś poprzestawał na jednym profilu. To świadczy tylko o tym, jak bardzo świat biznesu docenia potęgę internetu. Kanały mediów społecznościowych pozwalają na szybkie dostarczanie informacji do zdefiniowanej grupy odbiorców. A słowo "szybkie" ma tutaj niebagatelne znaczenie. Wszystko odbywa się w myśl zasady "zawsze bądź o krok przed konkurencją". Powszechność urządzeń mobilnych z dostępem do sieci sprawiła, że przekaz jest odbierany przez zainteresowanego błyskawicznie. Sprawia to, że pozwolenie sobie na nieobecność w social mediach byłoby równoznaczne z biznesowym samobójstwem. Znajduje to odzwierciedlenie w kampaniach reklamowych – niemal w każdej jest choćby drobna wzmianka mająca zachęcić nas, jako konsumentów, do polubienia profilu danej firmy. Social media mogą być zatem przyszłością marketingu.

Witam! Jestem Kaska i interesuję się finansami i biznesem, prowadzę bloga w formie odskoczni. Na co odzień jestem mamą 2 synków na urlopie wychowawczym. W nie długim czasie wracam do pracy w biurze rachunkowym, dlatego będę na bieżąco aktualizować bloga i zasypywać Was nowymi informacjami.

Sklep internetowy przyszłością handlu?

Szukając nowych kanałów dystrybucji nie można lekceważyć internetu. Przestrzeń wirtualna to potężny rynek, na którym każdy może znaleźć swoje miejsce. Wystarczy tylko mieć dobry pomysł i można przystąpić do wypełniania swojej niszy. Internet ma jedną niepodważalną zaletę – nie dotyczą go ograniczenia terytorialne. Swoich odbiorców nie szukasz lokalnie, a globalnie. Żeby założyć sklep internetowy nie potrzeba wielkich nakładów finansowych. Projekt witryny nie powinien być drogi, podobnie jak obsługa hostingowa. W przypadku tej drugiej, opłaty uiszcza się raz do roku. Warto zainwestować w dodatkowe zabezpieczenia antywirusowe i w back up strony. W przypadku ataku złośliwego oprogramowania, będziemy chronieni. Pozostaje jeszcze opłacić prawa do domeny, zawrzeć umowę z firmą kurierską (dzięki temu w znacznym stopniu zminimalizujesz koszta wysyłki) i możemy zaczynać. Niższe koszta prowadzenia działalności (odpadnie opłata za wynajem lokalu, koszty umeblowania itp.)pozwolą na obniżenie cen oferowanych produktów. Zadbaj o odpowiednią promocję strony a wejdziesz na prostą drogę do sukcesu.

Witam! Jestem Kaska i interesuję się finansami i biznesem, prowadzę bloga w formie odskoczni. Na co odzień jestem mamą 2 synków na urlopie wychowawczym. W nie długim czasie wracam do pracy w biurze rachunkowym, dlatego będę na bieżąco aktualizować bloga i zasypywać Was nowymi informacjami.