Archive for the Finanse i inwestycje Category

Waga reklamy przy zakładaniu firmy

Decydując się na założenie prywatnej firmy, ważnym aspektem jest od początku odpowiednia reklama działalności firmy, gotowa sprawić, że czy to środowisko lokalne, czy też o zasięgu szerszym dowie się o fakcie powstania takiej firmy, o jej produktach, ich zaletach, przewyższających zapewne konkurencję, czy to ceną, czy dobrymi walorami. Reklama nowej firmy powinna nie ograniczać się do jednego medium, najlepiej od razu skoncentrować działania reklamowe w szeroki wachlarz, wtedy na pewno dotrze informacja o naszej działalności do szerokiego kręgu odbiorców. Wykonując reklamę lokalną, warto jest zamieścić stosowne odnoszenia na lokalnych portalach internetowych, można zamieścić drobne ogłoszenia w prasie lokalnej, nie zaszkodzi też dać ogłoszenia o atrakcyjnie brzmiącej treści w lokalnym radio czy telewizji osiedlowej. Dobrym pomysłem będzie też roznoszenie ulotek reklamujących naszą firmę i jej produkty, ulotki można rozdawać na ulicy albo tez roznosić je po klatkach schodowych w danej miejscowości lub też w sąsiednich.

Witam! Jestem Kaska i interesuję się finansami i biznesem, prowadzę bloga w formie odskoczni. Na co odzień jestem mamą 2 synków na urlopie wychowawczym. W nie długim czasie wracam do pracy w biurze rachunkowym, dlatego będę na bieżąco aktualizować bloga i zasypywać Was nowymi informacjami.

Czy nasze lokaty zżera inflacja

Wielu z nas w czasie niepewności na rynkach finansowych, spadków giełdowych i postępującej inflacji zastanawia się, gdzie inwestować, gdzie umieścić swoje oszczędności, by z jednej strony inwestycja taka była bezpieczna, a ponadto zapewniła jaki taki zysk. Okazuje się, że lokaty bankowe są tego rodzaju inwestycją – ostatnio podane wskaźniki inflacji za miesiąc wrzesień 2012, w ujęciu rok do roku. Podana inflacja wyniosła 3,8 procent, co wskazuje, że założona przed rokiem lokata bankowa przyniosła średni zysk w wysokości 0,22 procent, już po odliczeniu właśnie wskaźnika inflacyjnego, opłat oraz podatku od zysków kapitałowych. Najwyżej oprocentowana lokata bankowa w analogicznym okresie czasu przyniosła nieomal 2 procentowy zysk, co już jest godnym uwagi wynikiem inwestycyjnym. Eksperci rynkowi szacują, że lokaty założone obecnie, jak i te z początku roku również mogą przynieść zysk, bowiem nasza rodzima złotówka jest dość mocna, kurs waluty jest stabilny, co w dłuższym okresie zapobiega wzrostowi inflacji, a więc i zysk z lokat bankowych jest relatywnie wyższy.

Witam! Jestem Kaska i interesuję się finansami i biznesem, prowadzę bloga w formie odskoczni. Na co odzień jestem mamą 2 synków na urlopie wychowawczym. W nie długim czasie wracam do pracy w biurze rachunkowym, dlatego będę na bieżąco aktualizować bloga i zasypywać Was nowymi informacjami.

Różnica między przychodem a zyskiem

Ludzie zajmujący się prowadzeniem własnej firmy często spotykają się z takimi pojęciami jak przychód, dochód i zysk. Dla osób, które o ekonomii nie wiedzą zbyt wiele, słowa te znaczą mniej więcej to samo. Okazuje się jednak, że w praktyce oznaczają coś zupełnie innego. Przychód to, mówiąc w skrócie, całość wpływów, jakie pojawiają się na koncie danego przedsiębiorstwa. Są to więc wpłaty wszystkich klientów kupujących oferowane produkty lub płacących za określone usługi. Jednak sam przychód nie daje jeszcze pełnej informacji o tym, czy dana firma przynosi zyski. O tym świadczyć może uzyskiwany dochód. A ten jest różnica między przychodem i kosztami, jakie przedsiębiorca musiał ponieść, by ten przychód osiągnąć. W praktyce wygląda to tak, że przedsiębiorca zajmujący się handlem sprzedaje jakiś produkt w określonej cenie. Wcześniej jednak musi dany przedmiot wyprodukować lub kupić w hurtowni, gdzie płaci za niego odpowiednio mniej. Do ceny hurtowej oczywiście dolicza się jeszcze niezbędne podatki i marżę.

Witam! Jestem Kaska i interesuję się finansami i biznesem, prowadzę bloga w formie odskoczni. Na co odzień jestem mamą 2 synków na urlopie wychowawczym. W nie długim czasie wracam do pracy w biurze rachunkowym, dlatego będę na bieżąco aktualizować bloga i zasypywać Was nowymi informacjami.

Co wpływa na ceny produktów?

Ceny produktów ustalanie są podstawie popytu i podaży. Reguluje je wolny rynek, na którym funkcjonują obok siebie liczne podmioty konkurencyjne. I to właśnie konkurencja ma wielki wpływ na poziom cen towarów i usług. Istnieją liczne regulacje prawne, które zakazują przedsiębiorstwom stosowania cen poniżej kosztów produkcji, takie przejawy nieuczciwej konkurencji są surowo karane. Prowadzą one do zaburzeń na rynku i powodują pogorszenie kondycji finansowej uczciwie działających firm. Cena produktu oznacza ilość środków pieniężnych, jakie skłonni jesteśmy przeznaczyć na jego zakup. Widzimy więc, że to my sami mamy również na nią duży wpływ. Jeśli dobro jest bardzo pożądane, a przy tym jest rzadkie i szczególnie atrakcyjne wówczas popyt na nie jest bardzo duży przy ograniczonej podaży i cena rośnie. W odwrotnym przypadku to znaczy gdy towarów jest dużo i nie znajdują one nabywców, cena spada do pewnego pułapu. Państwo nie ma w zasadzie wpływu na ustalanie cen towarów i usług, z tym radzi sobie samodzielnie rynek.

Inwestorzy giełdowi

Giełda papierów wartościowych to miejsce, w którym przeprowadzane są transakcje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych. Wszystkie zawierane na niej transakcje podlegają prawom popytu i podaży. Nad prawidłowością zawieranych umów handlowych czuwa regulamin giełdy i jej statut. W tych dokumentach określono wszelkie ważne sprawy związane z jej funkcjonowaniem takie jak na przykład godziny otwarcia lub czas sesji giełdowych. Uczestników giełdy można podzielić na kilka grup. Najliczniejszą stanowią maklerzy, którzy na zlecenie swoich klientów lub na własny rachunek kupują bądź sprzedają papiery wartościowe. Bacznie obserwują oni sytuację na świecie i analizują zachowania na innych rynkach finansowych, ponieważ każde wahanie wpływa na ceny papierów wartościowych. Odrębną grupę stanowią inwestorzy indywidualni, którzy posiadają rachunek inwestycyjny otwarty w jednym z wielu banków. Mogą oni za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie zlecać zakup lub sprzedaż posiadanych akcji przedsiębiorstw i generować zysk wynikający z różnicy pomiędzy ceną zakupu i sprzedaży tego instrumentu.