Archive for the Polskie finanse Category

Czy nasze prawo sprzyja przedsiębiorcom

Podstawą dobrego, skutecznego prowadzenia biznesu jest to, aby warunki stworzone przez dane państwo były jak najlepsze dla prywatnego biznesu, bo przecież to małe i średnie firmy w naszym kraju dają najwięcej miejsc pracy, jak tez są podmiotami dostarczającymi lwiej części dochodu narodowego. Z jednej strony rządzący zapewniają, że co roku robią wszystko, by naszym przedsiębiorcom, jak też firmom zagranicznym działającym w naszym kraju stwarza najlepsze możliwości do działania, z drugiej zaś strony sami przedsiębiorcy oceniają warunki, które panują w naszym kraju w kwestii prowadzenia biznesu. I ta ocena wcale nie wypada najlepiej dla przepisów, które w dużej części są niejasne, niekoniecznie dobre dla przedsiębiorcy, a przynajmniej w wielu kwestiach stwarzające możliwość do nadinterpretacji przez urzędników, którzy niekoniecznie są przyjaźnie nastawieni do przedsiębiorców. Najwięcej różnych wątpliwości wzbudza prawo podatkowe w naszym kraju, co jest przecież niezmiernie ważną rzeczą przy prowadzeniu jakiegokolwiek rodzaju działania biznesowego.

Witam! Jestem Kaska i interesuję się finansami i biznesem, prowadzę bloga w formie odskoczni. Na co odzień jestem mamą 2 synków na urlopie wychowawczym. W nie długim czasie wracam do pracy w biurze rachunkowym, dlatego będę na bieżąco aktualizować bloga i zasypywać Was nowymi informacjami.

Jak kształtują się ceny detaliczne?

Chyba każdy zdaje sobie sprawę z tego, że idąc do sklepu i płacąc za dostępny tam towar, płaci się za koszt jego wykonania i dystrybucji. Dodatkowo do każdej ceny detalicznej doliczany jest podatek VAT, który handlarz musi odprowadzać do Urzędu Skarbowego. Mechanizm ustalania ceny jakiegoś produktu jest więc bardzo skomplikowany. Na początek trzeba znać cenę hurtową lub wręcz koszt wytworzenia danej rzeczy, na który składa się cena niezbędnych do jego wykonania materiałów oraz wynagrodzenie pracownika, który wyprodukował dany przedmiot i zużycie prądu czy wody oraz amortyzacja maszyn używanych przy produkcji. Kolejnym etapem jest doliczenie kosztu transportu danej rzeczy do sklepu. Na cenę detaliczna składa się także marża, która musi być tak wysoka, by pozwalała na opłacenie pracowników zatrudnionych przy sprzedaży danego towaru oraz zysk właściciela sklepu. Na koniec do tak powstałej kwoty dolicza się podatek VAT w wysokości ustalonej przez odpowiednie przepisy prawa obowiązującego w danym kraju.

Witam! Jestem Kaska i interesuję się finansami i biznesem, prowadzę bloga w formie odskoczni. Na co odzień jestem mamą 2 synków na urlopie wychowawczym. W nie długim czasie wracam do pracy w biurze rachunkowym, dlatego będę na bieżąco aktualizować bloga i zasypywać Was nowymi informacjami.

Jak najlepiej inwestować?

Każdy z nas na pewno dobrze zdaje sobie sprawę z tego, jak ważną kwestią jest to, by nasze pieniądze – o ile rzecz jasna mamy ich wystarczająco dużo – stale pracowały, nie leżąc po prostu na koncie. Dzięki temu, jeśli oczywiście wybierzemy odpowiedni dla nas sposób na inwestycje, możemy liczyć na to, że bez większych nakładów wysiłku z naszej strony nasze oszczędności będą się cały czas zwiększać. Wybór sposobu, w jaki będziemy nasze pieniądze inwestować nie jest prosty i przy jego podejmowaniu powinniśmy wziąć wiele czynników – wysokość naszych oszczędności, nasze umiejętności oraz wiedzę na temat rynków i ekonomii i to, czy bardziej liczy się dla nas bezpieczeństwo i stabilność naszych pieniędzy, czy też ważniejsza jest perspektywa wysokich zysków. Jeśli górę bierze to pierwsze, na pewno dobrym rozwiązaniem będzie lokata bankowa, jeśli zaś nie boimy się ryzyka, a chcielibyśmy na naszych inwestycjach zarobić jak najwięcej, z całą pewnością powinniśmy rozważyć takie sposoby jak gra na giełdzie czy inwestycje na rynku walut FOREX.

Ekonomia jest wokół nas

Śmiało można powiedzieć że ekonomia związana jest ze wszystkim co nas otacza. Prawa ekonomiczne są wykorzystywane we wszystkich dziedzinach naszego życia. Możemy stosować je planując budżet i oszczędności oraz określając zapotrzebowanie na podstawowe produkty żywnościowe. Nawet zaplanowanie czasu to także działania ekonomiczne. Wszędzie, w domu, w pracy czy na ulicy spotykamy się z różnymi elementami ekonomii. Jest ona nie tylko związana z szeroko pojętą gospodarką, obejmuje również zachowania jednostki. Ekonomiści badają zmiany zachodzące na rynkach finansowych czy kapitałowych, próbują wyznaczyć moment, w którym popyt będzie równy podaży i nastąpi równowaga gospodarcza. Bez ekonomii nie można by było prowadzić powyższych analiz co w rezultacie doprowadziłoby do chaosu. Warto posiadać choćby podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, wówczas łatwiej jest oszacować skutki podejmowanych decyzji i można przewidzieć jak zachowa się gospodarka w momencie wystąpienia określonych sytuacji co może mieć wpływ na jakość naszego życia.

Jak przekonać inwestora do naszego biznesu?

Jeśli czujemy, że mamy naprawdę dobry pomysł na inwestycję warto próbować za wszelką cenę przekonać inwestora do podjęcia ryzyka inwestycyjnego. Można przekonać go prezentując mu nasz biznes plan, w którym szczegółowo przedstawione są wszystkie wady, zalety oraz mocne i słabe strony przedsięwzięcia. Warto pokusić się też o wizualizację projektu. Jeśli inwestor będzie widział, że naprawdę głęboko wierzymy w powodzenie projektu wówczas nasze szanse na uzyskanie środków finansowych wzrosną. Kluczową sprawą jest wybór właściwej osoby, do której zwrócimy się o pomoc. Należy dowiedzieć się czy profil naszej planowanej działalności będzie odpowiadał zainteresowaniom inwestora. Być może ma on już udziały w firmach o zbliżonym do naszego profilu działalności i nie będzie chciał inwestować w podobny produkt. Chyba że produkt będzie nowatorski, innowacyjny i wart poniesienia nakładów finansowych. Inwestor nastawiony jest bowiem przede wszystkim na udział w przyszłych zyskach, na pewno nie zainteresuje się produktem, który skazany jest na niepowodzenie.

Gospodarka finansowa gminy

Gospodarka finansowa gmina oparta jest o w dużej mierze o środki publiczne. Samorządy samodzielnie gospodarują posiadanymi środkami pieniężnymi i planują wydatki. W tym celu zarząd gminy opracowuje budżet czyli plan finansowy, który określa wysokość planowanych wpływów i wielkość wydatków w przyszłym roku kalendarzowym. Te działania podlegają wielu procedurom i kontrolom ze strony organów nadrzędnych i urzędów skarbowych. Plan finansowy powinien być szczegółowy i przejrzysty. Należy w nim wyszczególnić wszystkie podmioty, które otrzymają wsparcie w kolejnym roku. Wśród dochodów gminy największy udział mają podatki i opłaty lokalne, czyli na przykład wpływy z podatków od nieruchomości lub podatków rolnych. Gmina może liczyć poza tym na różnego rodzaju dotacje i subwencje z budżetu państwa oraz na udział w podatkach od osób fizycznych lub prawnych. Wydatki natomiast przeznaczone są na zadania własne i powierzone wynikające z ustaw. W szczególności są to wydatki przeznaczone na bieżącą działalność samorządu i na inwestycje, które służą polepszeniu jakości życia mieszkańców.

ŻYCIE UMYSŁU

Życie umysłu jest serią niewidzialnych stanów i niewidzialnych zdarzeń – wewnętrznym teatrem, którego spektakle oglądamy „oczyma duszy”; życie ciała natomiast ma charakter jawny. Rzecz jasna, obie substancje „jakoś” na siebie oddziałują: „To, czego chce umysł, wykonują nogi, ramiona czy język; to, co oddziaływa na ucho i oko, wiąże się jakoś z tym, co umysł spostrzega […] a kary cielesne prowadzą, jak się oczekuje, do poprawy moralnej”, toteż możemy się często domyślać, co zachodzi we „wnętrzu” naszych bliźnich. Jednakże sądy w rodzaju „On się smuci” czy „Ten człowiek zastanawia się nad czymś”, to zawsze domniema­nia; brak im tej pewności, jaką odznacza się sąd „Ja się smucę” czy „Ja zastanawiam się nad czymś”. Niepodważalną wiedzą o włas­nym życiu psychicznym dysponuje tylko sam zainteresowany, dzięki specjalnej władzy introspekcji.

Witam! Jestem Kaska i interesuję się finansami i biznesem, prowadzę bloga w formie odskoczni. Na co odzień jestem mamą 2 synków na urlopie wychowawczym. W nie długim czasie wracam do pracy w biurze rachunkowym, dlatego będę na bieżąco aktualizować bloga i zasypywać Was nowymi informacjami.