Ekonomia jest wokół nas

Śmiało można powiedzieć że ekonomia związana jest ze wszystkim co nas otacza. Prawa ekonomiczne są wykorzystywane we wszystkich dziedzinach naszego życia. Możemy stosować je planując budżet i oszczędności oraz określając zapotrzebowanie na podstawowe produkty żywnościowe. Nawet zaplanowanie czasu to także działania ekonomiczne. Wszędzie, w domu, w pracy czy na ulicy spotykamy się z różnymi elementami ekonomii. Jest ona nie tylko związana z szeroko pojętą gospodarką, obejmuje również zachowania jednostki. Ekonomiści badają zmiany zachodzące na rynkach finansowych czy kapitałowych, próbują wyznaczyć moment, w którym popyt będzie równy podaży i nastąpi równowaga gospodarcza. Bez ekonomii nie można by było prowadzić powyższych analiz co w rezultacie doprowadziłoby do chaosu. Warto posiadać choćby podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, wówczas łatwiej jest oszacować skutki podejmowanych decyzji i można przewidzieć jak zachowa się gospodarka w momencie wystąpienia określonych sytuacji co może mieć wpływ na jakość naszego życia.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.