Gospodarka finansowa gminy

Gospodarka finansowa gmina oparta jest o w dużej mierze o środki publiczne. Samorządy samodzielnie gospodarują posiadanymi środkami pieniężnymi i planują wydatki. W tym celu zarząd gminy opracowuje budżet czyli plan finansowy, który określa wysokość planowanych wpływów i wielkość wydatków w przyszłym roku kalendarzowym. Te działania podlegają wielu procedurom i kontrolom ze strony organów nadrzędnych i urzędów skarbowych. Plan finansowy powinien być szczegółowy i przejrzysty. Należy w nim wyszczególnić wszystkie podmioty, które otrzymają wsparcie w kolejnym roku. Wśród dochodów gminy największy udział mają podatki i opłaty lokalne, czyli na przykład wpływy z podatków od nieruchomości lub podatków rolnych. Gmina może liczyć poza tym na różnego rodzaju dotacje i subwencje z budżetu państwa oraz na udział w podatkach od osób fizycznych lub prawnych. Wydatki natomiast przeznaczone są na zadania własne i powierzone wynikające z ustaw. W szczególności są to wydatki przeznaczone na bieżącą działalność samorządu i na inwestycje, które służą polepszeniu jakości życia mieszkańców.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.