Inwestorzy giełdowi

Giełda papierów wartościowych to miejsce, w którym przeprowadzane są transakcje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych. Wszystkie zawierane na niej transakcje podlegają prawom popytu i podaży. Nad prawidłowością zawieranych umów handlowych czuwa regulamin giełdy i jej statut. W tych dokumentach określono wszelkie ważne sprawy związane z jej funkcjonowaniem takie jak na przykład godziny otwarcia lub czas sesji giełdowych. Uczestników giełdy można podzielić na kilka grup. Najliczniejszą stanowią maklerzy, którzy na zlecenie swoich klientów lub na własny rachunek kupują bądź sprzedają papiery wartościowe. Bacznie obserwują oni sytuację na świecie i analizują zachowania na innych rynkach finansowych, ponieważ każde wahanie wpływa na ceny papierów wartościowych. Odrębną grupę stanowią inwestorzy indywidualni, którzy posiadają rachunek inwestycyjny otwarty w jednym z wielu banków. Mogą oni za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie zlecać zakup lub sprzedaż posiadanych akcji przedsiębiorstw i generować zysk wynikający z różnicy pomiędzy ceną zakupu i sprzedaży tego instrumentu.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.