Źródła finansowania inwestycji

Aby zrealizować inwestycję potrzebne są źródła jej inwestowania. Aby je uzyskać trzeba udowodnić, że inwestycja będzie opłacalna w przyszłości lub będzie służyć całemu społeczeństwu i w związku z tym jest potrzebna w danym regionie. By otrzymać środki finansowe należy sporządzić dokładny plan inwestycji. Oparty jest on często na skomplikowanych obliczeniach dotyczących stopy zwrotu czyli opłacalności całego przedsięwzięcia. Tylko dobrze przygotowane dokumenty pozwolą uzyskać pieniądze potrzebne do rozpoczęcia działań. Środki finansowe można uzyskać z kredytów bankowych, dotacji unijnych, pożyczek pozabankowych czy też korzystając z leasingu. Oczywiście bardzo pożądane jest posiadanie wkładu własnego, który gwarantuje wypłacalność. Nie obędzie się także bez poręczeń i gwarancji. Banki udzielając kredytów na duże sumy pieniędzy wymagają ustanowienia hipoteki na posiadanej nieruchomości. W przypadku nie wywiązania się z umowy zastawiona nieruchomość przechodzi na własność banku i zostaje zlicytowana, w celu pokrycia zobowiązań kredytobiorcy.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.